• ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۶:۱۵:۰۴

    شاخص کل با ۴٬۵۰۷ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۳۰٬۵۱۵٫۳ رسید.