• ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۶:۰۷:۲۴

    شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از درج چهار نماد در سامانه پس از معاملات خبر داد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سمات، درج چهار نماد شرکت های «گلدایران، مرغ مادر دیزباد، توسعه سرمایه و صنعت غدیر و توسعه صنایع و معادن کوثر» در سامانه پس از معاملات عملیاتی شد. جزییات درج نماد این چهار شرکت به شرح زیر است: درج نمادهای «ذگلدیرا» متعلق به شرکت صنایع گلدایران با سرمایه ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد سهم و قیمت اسمی ۱۰۰۰ ریال، نماد «ذدیزباد» متعلق به شرکت مرغ مادر دیزباد با سرمایه ۵۰۳ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۴۸۸ سهم و قیمت اسمی ۱۰۰۰ ریال، نماد «ذسغدیر» متعلق به شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با سرمایه ۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد سهم و قیمت اسمی ۱۰۰۰ ریال و نماد «ذکتوسعه» متعلق به شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر با سرمایه یک هزار و ۷۰ میلیارد سهم و قیمت اسمی ۱۰۰۰ ریال در سامانه پس از معاملات صورت گرفت.