• ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۱:۴۲:۰۲

    مجوز تغییر سرمایه شرکت قاسم ایران صادر شد.