• ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۵:۱۰:۱۸

    شرکت البرزدارو سرمایه خود را از ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۳٬۰۸۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۴۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۱۳ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد