• ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۰۹:۰۷:۱۹

    شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان سرمایه خود را از ۱۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۳۰۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۵ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد