• ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۷:۱۹:۴۴

    شرکت صنایع تجهیزات نفت سرمایه خود را از ۴۴۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۷۲٫۷۳ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۳۱ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد