• ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۰۹:۰۲:۲۸

    شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا(تربت جام) سرمایه خود را از ۲٬۰۵۱٬۹۴۳٫۹۵ میلیون ریال به ۵٬۲۸۳٬۸۴۳٫۹۵ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۵۷٫۵ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۲ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد