• ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۳:۵۶:۵۴

    شرکت تولید برق عسلویه مپنا سرمایه خود را از ۷۲۸٬۰۰۰ میلیون ریال به ۷٬۷۲۸٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۹۶۱٫۵۴ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۲۸ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد