• ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۰۹:۲۴:۱۵

    شرکت کارخانجات مخابراتی ایران سرمایه خود را از ۳٬۲۳۵٬۳۶۲ میلیون ریال به ۹٬۰۹۵٬۴۵۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۸۱٫۱۳ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۲۴ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد