• عدم توزیع سود نقدی برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱۱:۲۹:۵۵

    شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ هیچ سودی برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ توزیع نکرد.