• توزیع ۱٬۲۵۰ ریال سود نقدی فسرب برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱۱:۲۳:۰۹

    شرکت ملی سرب و روی ایران طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ مبلغ ۱٬۲۵۰ ریال (۲۸٫۲۲ درصد) از سود ۴٬۴۳۰ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.