• توزیع ۵٬۹۰۰ ریال سود نقدی خراسان برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱۱:۱۳:۳۷

    شرکت پتروشیمی خراسان طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ مبلغ ۵٬۹۰۰ ریال (۷۳٫۵ درصد) از سود ۸٬۰۲۷ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.