• توزیع ۱۰۰ ریال سود نقدی حرهور برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱۰:۵۸:۲۰

    شرکت مجتمع ترابری رهنورد طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ مبلغ ۱۰۰ ریال (۵۳٫۷۶ درصد) از سود ۱۸۶ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.