• توزیع ۱٬۰۰۰ ریال سود نقدی وآوا برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱۰:۴۸:۰۷

    شرکت سرمایه گذاری آوا نوین طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ مبلغ ۱٬۰۰۰ ریال (۴۲٫۲۸ درصد) از سود ۲٬۳۶۵ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.