• توزیع ۷۰۰ ریال سود نقدی افرا برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱۰:۳۵:۴۵

    شرکت افرانت طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ مبلغ ۷۰۰ ریال (۶۷٫۳۷ درصد) از سود ۱٬۰۳۹ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.