• توزیع ۴۷۰ ریال سود نقدی غصینو برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۰۸:۲۸:۵۵

    شرکت صنعتی مینو (خرمدره) طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ مبلغ ۴۷۰ ریال (۲۵٫۵۲ درصد) از سود ۱٬۸۴۲ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.