• توزیع ۵٬۷۰۰ ریال سود نقدی فباهنر برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۰۸:۲۳:۱۰

    شرکت صنایع مس شهیدباهنر طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ مبلغ ۵٬۷۰۰ ریال (۱۰۰٫۵۸ درصد) از سود ۵٬۶۶۷ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.