• توزیع ۸۴ ریال سود نقدی تنوین برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۷:۲۴:۰۴

    شرکت تامین سرمایه نوین طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ مبلغ ۸۴ ریال (۱۰٫۰۸ درصد) از سود ۸۳۳ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.