• توزیع ۴۰۰ ریال سود نقدی دسانکو برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۶:۲۰:۵۹

    شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ مبلغ ۴۰۰ ریال (۸۹٫۸۹ درصد) از سود ۴۴۵ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.