• افزایش ۸٬۱۹۰٫۷ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۶:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۸٬۱۹۰٫۷ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۴۸٬۶۶۶ رسید.