• اطلاعیه مظنه های خرید و فروش بازارگردانی صندوق نگین شهر ری (نگین)
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۵:۲۲:۳۵

    به اطلاع می رساند، با توجه به اعلام بازارگردان صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهر ری(نگین) از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ تا ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ مظنه های خرید و فروش بازارگردان به شرح زیر می باشد: مظنه خرید بازارگردان: ۴۷،۵۳۰ ریال و مظنه فروش بازارگردان ۴۹،۰۰۰ ریال. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران