• اطلاعیه در خصوص عدم تایید بخشی از معاملات(غکورش)
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۴:۵۹:۳۸

    به اطلاع می رساند، بخشی از معاملات انجام شده در نماد معاملاتی شرکت صنعت غذایی کورش(غکورش) در روز جاری چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران