• افزایش ۸٬۱۹۰٫۸ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۴:۱۵:۰۲

    شاخص کل با ۸٬۱۹۰٫۸ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۴۸٬۶۶۶٫۱ رسید.