• افزایش ۸٬۱۹۰٫۵ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۳:۰۱:۰۵

    شاخص کل با ۸٬۱۹۰٫۵ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۴۸٬۶۶۵٫۹ رسید.