• افزایش ۸٬۱۴۷٫۶ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۲:۰۱:۰۹

    شاخص کل با ۸٬۱۴۷٫۶ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۴۸٬۶۲۲٫۹ رسید.