• توقف نمادهای معاملاتی (شنفت)،(فرآور)،(شغدیر)،(دسبحا)،(بنیرو)،(سیمرغ)
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۱:۲۹:۰۹

    به اطلاع میرساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های نفت پارس(شنفت)، فرآوری مواد معدنی ایران(فرآور)،پتروشیمی غدیر(شغدیر)،گروه دارویی سبحان(دسبحا)،جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی،نیرو ترانس(بنیرو)جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی -عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و سیمرغ(سیمرغ)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به منظور تصویب صورتهای مالی متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران