• افزایش ۵٬۷۶۳٫۸ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۱:۰۲:۰۱

    شاخص کل با ۵٬۷۶۳٫۸ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۴۶٬۲۳۹٫۲ رسید.