• افزایش ۴٬۶۹۶٫۶ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۰:۰۱:۰۳

    شاخص کل با ۴٬۶۹۶٫۶ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۴۵٬۱۷۲ رسید.