• معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۰۹:۵۹:۳۶

    ۱$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ گشایش می یابند. مدیریت عملیات بازار