• شرکت بورسی واگذاری سهام سه زیرمجموعه را به مزایده گذاشت.
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۰۹:۴۸:۱۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سرمایه گذاری آتیه دماوند از واگذاری ۸۶.۳ ، ۹۹.۹ و ۹۹.۹ درصد سهام سه زیرمجموعه سهامی عام و خاص از طریق مزایده خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد. براین اساس، "واتی" اعلام کرد: در نظر دارد نسبت به واگذاری اصالتا و وکالتا ۲۱۱ میلیون و ۸۷۰ هزار و ۴۴۶ سهم معادل ۸۶.۳۸ درصد سهام شرکت فرآورده های ساختمانی (سهامی خاص) و واگذاری اصالتا ۳۷۵ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۴۸۵ سهم معادل ۹۹.۹ درصد سهام شرکت ریسندگی خاور (سهامی عام) و واگذاری اصالتا ۹۱ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۹۷۶ سهم معادل ۹۹.۹ درصد سهام کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات (سهامی خاص) متعلق به خود از طریق مزایده عمومی و با شرایط مندرج در آگهی روزنامه اقدام کند. بنابراین گزارش، سرمایه گذاری آتیه دماوند با سرمایه ۴۵۰ میلیارد تومانی در بازار اول معاملات بورس حضور دارد و بانک صنعت و معدن ۶۵ درصد سهام آن را در اختیار دارد.