• عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شپاس(شپاس ت.ف۰۱۰۳۱)
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۰۹:۲۴:۳۴

    به اطلاع می رساند، پیرو اطلاعیه شماره ۲۷۵۴/م/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ این شرکت، عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام) در نماد معاملاتی (شپاس ت.ف۰۱۰۳۱) باهدف تأمین مالی توسط شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) از امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ با شرایط ذیل آغاز می گردد:۱) دارایی پایه: سهام شرکت نفت پاسارگاد (شپاس۱) ۲) عرضه کننده: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) ۳)کارگزار عرضه کننده: شرکت کارگزاری صبا جهاد (سهامی خاص) ۴) حداقل حجم عرضه روزانه: ۴۸.۷۵۶.۷۰۴ ورقه ۵) کل حجم عرضه:۲۴۳.۷۸۳.۵۲۱ ورقه ۷) محدودیت حجمی هر سفارش خرید (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش): اشخاص حقیقی و حقوقی بدون محدودیت ۸) قیمت اعمال اوراق : ۲۵.۰۲۲ ریال ۱۱) سررسید اوراق: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱. ۱۲) معاملات ثانویه: ندارد. لازم به توضیح است اشخاص ملزم به واگذاری اختیار خرید تبعی در صورتی می توانند اوراق اختیار فروش تبعی خود را در سررسید اعمال نمایند که سهام پایه و اوراق اختیار فروش تبعی آن را در یک روز خریداری کرده باشند. شرایط این اوراق عبارتست از: نماد معاملاتی: شپاس ت.خ۰۱۰۴۱ ، قیمت اعمال: ۲۵.۴۲۱ ریال، سررسید: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱، حجم واگذاری اوراق اختیار خرید تبعی: به میزان اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده. متقاضیان محترم جهت اطلاع از سایر جزئیات می توانند به اطلاعیه مذکور واقع در وبسایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران