• نمادهای معاملاتی(کساپا)،(غبهنوش)،(کگاز)مشمول رفع گره معاملاتی
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۰۸:۱۳:۳۵

    به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سایپا شیشه(کساپا)،بهنوش ایران(غبهنوش)،شیشه و گاز(کگاز)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران