• نمادهای معاملاتی(دامین)،(فجام)،(حتوکا)،(وایران)مشمول رفع گره معاملاتی
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۰۸:۱۱:۲۳

    به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های داروسازی امین(دامین)،صنعتی جام دارو(فجام)،حمل و نقل توکا(حتوکا)،لیزینگ ایرانیان(وایران)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران