• توقف نماد (وهور۱) - اطلاعات با اهمیت گروه الف
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۰۸:۰۰:۰۲

    به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (وهور۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران