• بررسی درخواست عرضه ۴ هزار میلیارد اوراق فروش تبعی ۶ نماد فرابورسی.
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۰۷:۰۴:۰۲

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سپیده رستمی‌ نیا با اشاره به تصمیم سازمان بورس مبنی بر تزریق منابع مالی به بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی و حمایت از سهام گفت: از ابتدای سال تاکنون علاوه بر انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بیمه‌ای در عرضه‌ اولیه سهام "فگستر و فتوسا" به ارزش ۹۸.۸ میلیارد تومان، انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به شیوه تامین مالی در نمادهای "ومهان و شپاس" به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان نیز صورت گرفت. وی با اشاره به فرایند انتشار اوراق اختیار فروش تبعی مرحله دوم در نماد "شپاس" که یازدهم خرداد انجام شد، افزود: ناشر این اوراق ضمن تعهد حمایت از بازار در مراحل بعدی، اقدام به تامین مالی در بازار به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان کرد. در انتشار این اوراق، ناشر همزمان با فروش سهام به خریداران، اوراق اختیار فروش تبعی یک ساله با نرخ ۲۲ درصد سالانه را واگذار کرد و همزمان خریداران این اوراق نیز با واگذاری اوراق اختیار خرید تبعی با سررسید زمانی یک ماه پس از سررسید اوراق اختیار فروش، اختیار بازخرید سهام عرضه شده را به ناشر اوراق فروش تبعی با نرخ تضمین‌شده اعلامی اعطا می‌کنند. این مقام مسئول ادامه داد: ناشر اوراق اختیار فروش تبعی از محل سهام فروش رفته، اقدام به تامین مالی می‌کند و بصورت همزمان متعهد به بازپرداخت وجوه جمع‌آوری‌شده با احتساب نرخ سود تضمین‌شده خواهد شد. ناشران اوراق اختیار فروش تبعی به شیوه تامین مالی پس از جمع‌آوری منابع مالی می‌توانند بخشی از آن را صرف حمایت از سهام خرد در بازار کنند. رستمی‌نیا عنوان کرد: اکنون تعدادی اوراق اختیار فروش تبعی به شیوه تامین مالی و با هدف حمایت از بازار در حال طی فرایند انتشار در فرابورس هستند و درخواست انتشار اوراق فروش تبعی در نمادهای "کگهر، میدکو، سمگا، وگردش، حریل، غویتا" مجموعاً به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان نمونه‌هایی از این دست بشمار می‌روند.