• کاهش ۵٬۴۵۴٫۶ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۹:۰۰:۰۸

    شاخص کل با ۵٬۴۵۴٫۶ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۴۰٬۴۷۵٫۴ رسید.