• افزایش۱۳۳٫۳۳ درصدی سرمایه فباهنر
    ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۶:۴۳:۴۶

    شرکت صنایع مس شهیدباهنر سرمایه خود را از ۱٬۱۲۵٬۰۰۰ میلیون ریال به ۲٬۶۲۵٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۳۳٫۳۳ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۳ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد