• توزیع ۱٬۸۶۸ ریال سود نقدی هجرت برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۷:۰۱:۲۳

    شرکت پخش هجرت طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ مبلغ ۱٬۸۶۸ ریال (۹۶٫۸۴ درصد) از سود ۱٬۹۲۹ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.