• کاهش ۵٬۴۳۲٫۴ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۶:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۵٬۴۳۲٫۴ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۴۰٬۴۹۷٫۶ رسید.