• کاهش ۵٬۴۳۲٫۶ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۵:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۵٬۴۳۲٫۶ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۴۰٬۴۹۷٫۵ رسید.