• افزایش۲۶۰٫۶۱ درصدی سرمایه البرز
    ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۰۹:۳۰:۰۰

    شرکت بیمه البرز سرمایه خود را از ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱۴٬۴۲۴٬۴۲۸ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۲۶۰٫۶۱ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۴ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد