• پیش بینی بنیانگذار یکی از بزرگترین صندوق های جهان از آینده روشن یوآن چین.
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۲:۲۲:۰۶

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، به نقل از CNBC، ری دالیو میلیاردر معروف آمریکا و بنیان گذار یکی از بزرگ ترین صندوق های سرمایه گذاری جهان به نام بریج واتر، اعلام کرد: یوآن چین زودتر از آن زمانی که انتظار می رود جانشین دلار در حساب ذخیره ارزی بین المللی و کشورها خواهد شد. وی ادامه داد: ممکن است طی سال های آینده یوآن به جای دلار به ارز غالب در تجارت بین الملل و تراکنش های مالی جهانی تبدیل شود. چرا که شرایط یوآن کمک می کند تا کاربرد وسیع تر و بین المللی داشته باشد. نوع دیجیتال نیز می تواند سرمایه گذاری جایگزین منطقی باشد.