• کاهش ۴٬۱۵۹٫۵ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۲:۰۱:۰۶

    شاخص کل با ۴٬۱۵۹٫۵ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۴۱٬۷۷۰٫۵ رسید.