• توقف نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی اخابر(هخابر۱۰۸)
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۱:۲۰:۲۰

    به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت مخابرات ایران(هخابر۱۰۸) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد(اخابر) متوقف خواهد شد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران