• کاهش ۱٬۳۷۲٫۶ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۱:۰۱:۰۵

    شاخص کل با ۱٬۳۷۲٫۶ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۴۴٬۵۵۷٫۴ رسید.