• توقف نماد (بگیلان۱) - اطلاعات با اهمیت گروه الف
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۰:۵۰:۵۹

    به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (بگیلان۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت توسعه مسیر برق گیلان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران