• توزیع ۱۴۲ ریال سود نقدی وهامون برای سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۰:۲۰:۲۴

    شرکت سرمایه گذاری هامون صبا طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ مبلغ ۱۴۲ ریال (۱۳۳٫۹۶ درصد) از سود ۱۰۶ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.