• بازگشایی نمادهای معاملاتی(دسبحان)،(دسبحانح)
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۰:۳۸:۳۱

    به اطلاع میرساند؛ نماد معاملاتی شرکت سبحان دارو(دسبحان) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و و حق تقدم سبحان دارو(دسبحانح) با توجه به بازگشایی نماد اصلی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله میباشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران