• توزیع ۱٬۵۳۰ ریال سود نقدی وپویا برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۰:۰۷:۲۵

    شرکت سرمایه گذاری پویا طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ مبلغ ۱٬۵۳۰ ریال (۸۵٫۴۷ درصد) از سود ۱٬۷۹۰ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ را توزیع کرد.