• افزایش ۱٬۲۷۴٫۳ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۰:۰۱:۰۳

    شاخص کل با ۱٬۲۷۴٫۳ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۴۷٬۲۰۴٫۳ رسید.